Sök

Föräldrautbildningar

Att vara förälder kan vara en utmaning. Vi som arbetar med barn och ungdomar får ofta ta del av föräldrars glädje, spänning och nyfikenhet i föräldrarollen. Oro, frågor och bekymmer hör också till föräldraskapet. I våra utbildningar kan du få ”verktyg” i ditt föräldraskap.

Du kan få ökad insikt om barns och ungdomars behov samt möjlighet att diskutera olika förhållningssätt i föräldrarollen. Vi erbjuder föräldrautbildningar inriktade på barns olika åldrar. Vi har också en föräldrautbildning som särskilt vänder sig till separerade föräldrar med samarbetssvårigheter. Kurser startar kontinuerligt. De är gratis och kursmaterial ingår.

Under respektive föräldrautbildning hänvisar vi till länkar där du som förälder kan få tips och råd i ditt föräldraskap.

1177 Vårdguiden Länk till annan webbplats. finns mycket att läsa och bra tips och råd kring att vara förälder och de utmaningar man ställs inför.

Det går också att vända sig till socialtjänsten om du har behov av stöd i ditt föräldraskap. Läs mer under rubriken Stöd till familjen här till vänster.

Ledarskapsträning för tonårsföräldrar

Ledarskapsträning för tonårsföräldrar fokuserar på relation och kommunikation mellan föräldrar och tonåringen. Kursen vänder sig till föräldrar med barn i åldrarna 13 – 19 år. Kursen innefattar 9 utbildningstillfällen a´1,45 timmar, en gång per vecka. Vi är 8 – 10 deltagare i varje grupp.
Nästa kursstart onsdag 7 sep kl 17.30-19.15 och kommer hållas på Familjeresurs, Träslövsvägen 62 (Bolmen) tisdagar under 9 tillfällen.

Anmälan till Ledarskapsträning för tonårsföräldrar Länk till annan webbplats.

Tonåringarnas råd till föräldrar - Rädda Barnen (raddabarnen.se) Länk till annan webbplats.

Aktivt föräldraskap

Aktivt föräldraskap är en kurs för föräldrar med barn i åldrarna 2 – 11 år. Kursen innefattar 6 utbildningstillfällen a´2 timmar, en gång per vecka. Vi är 6 – 10 deltagare.
Nästa kursstart tisdag 13 sep kl 17-19 och kommer hållas på tisdagar på Familjeresurs, Träslövsvägen 62 (Bolmen) under 6 tillfällen.

Anmälan till Aktivt föräldraskap Länk till annan webbplats.

Aktivt Föräldraskap - kurser för dig med barn 1-18 år (aktivtforaldraskap.se) Länk till annan webbplats.
E-kurser erbjuds till självkostnadspris samt möjlighet att köpa litteratur

Trygghetscirkelns föräldraskap

Trygghetscirkeln är ett föräldraskapsprogram som hjälper föräldrar att se, förstå och möta sitt barns behov, vilket skapar trygghet hos barnet och stärker relationen mellan förälder och barn. Trygghetscirkeln vänder sig till föräldrar med barn i åldrarna 0-6 år. Kursen innefattar 8 utbildningstillfällen a 2 timmar, en gång per vecka. Vi är 8 – 10 deltagare i varje grupp.
Nästa kursstart information om datum för nya kursstarter uppdateras när det är aktuellt.

Circle of Security International – Early Intervention Program for Parents and Children Länk till annan webbplats.

Anmälan

Här kan du anmäla dig eller lämna en intresseanmälan via självservicetjänsten Utbildningar familjeresurs, anmälan Länk till annan webbplats.

Föräldrautbildningarna hålls i Familjeresurs lokaler, Träslövsvägen 62A (Bolmen), Varberg

ikon

Kontakta oss

Familjeresurs/föräldrautbildningar

Självservice & blanketter