Sök

Beroende och missbruk

Händer i närbild

Hos oss på vuxenenheten kan du få vård, behandling och stöd.

Har du eller någon i din närhet problem med alkohol, andra droger eller spel? Då kan du vända dig till oss på vuxenenheten, socialförvaltningen, Varbergs kommun. Vi arbetar med vård, behandling och stöd till personer med missbruk eller beroende.

Vård, stöd och behandling

Upplever du att alkohol eller droger är en för stor del i ditt liv? Spelar du för mycket? Vill du göra en förändring? Då är du välkommen att kontakta oss på vuxenenheten för att prata om vilken hjälp du kan behöva.

Kontakt och ansökan

Telefon till vuxenenheten: 0340-889 97
Telefontid: måndag, onsdag, torsdag och fredag klockan 09.00-12.00.

När du ansöker om stöd kommer du inom kort att kontaktas av en socialsekreterare. För att du ska få den hjälp som passar just dig behöver din situation och dina behov kartläggas, vilket sker genom samtal med socialsekreteraren. Efter utredning gör ni tillsammans en plan för stöd och behandlingsinsatser.

Rådgivande samtal (som mest två samtal)

Du kan ringa direkt till beroendeenheten, vuxen Öppnas i nytt fönster.. Det kallas Öppen ingång och innebär att du anonymt kan få träffa personal vid två tillfällen utan att ansöka innan. Du kan få rådgivande samtal och information om vilka insatser som finns och vad du kan ansöka om.

Mottagningstelefon 072-151 61 20, Måndag, onsdag, torsdag 9-11, Tisdag 16-17

Sekretess

Alla som arbetar inom socialtjänsten har tystnadsplikt.

Stöd och behandlingsinsatser

Det finns olika typer av behandlande insatser, stödjande insatser och stöd till anhöriga. Insatserna utgår ifrån ditt behov och den lagstiftning som finns i Sverige. Här är några av de insatser som finns:

 • Öppen ingång (en-två samtal)
 • CRA (behandlingsprogram med utgångspunkt i kognitiv beteendeterapi)
 • MET (Motivationshöjande samtal)
 • Stegvis (behandling enligt 12-stegsprogram)
 • Haschavvänjningsprogram
 • Återfallspreventionsprogram
 • Enskilda samtal
 • Boendestöd
 • NADA-akupunktur
 • Drogtester (i samband med behandlingsinsats)
 • Kvinnogrupp
 • Anhörigstöd

Kundval – insatsen sysselsättning

Du som har fått insatsen sysselsättning beviljad har rätt att välja vem du vill få det genom. Du kan välja kommunen eller någon privat utförare, till exempel ett företag eller en organisation. De som i dagsläget finns att välja på är:

Second Chance Pdf, 12.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Varbergs Omsorg Pdf, 103.6 kB.

Växtkraft Pdf, 206.6 kB, öppnas i nytt fönster.

ikon

Kontakta oss

Vuxenenheten

0340-889 97

Telefontider:

måndag, onsdag, torsdag och fredag klockan 09.00-12.00.

Socialjouren

Socialjouren nås via samhällets larmnummer 112

Avvikande öppettider

Socialförvaltningen, Monark, Birger svenssons väg 28 B

23/12: 08:00-11:30 (telefonen öppen 09:00-12:00)

26/12: STÄNGT

30/12: 08:00-11:30 (telefonen öppen 09:00-12:00)

5/1: 08:00-11:30 (telefonen öppen 09:00-12:00)

6/1: STÄNGT

Självservice & blanketter