Sök

Socialnämndens fonder

Du som är behövande och bosatt i Varbergs kommun har möjlighet att ansöka om medel ur donationsfonder som socialnämnden förvaltar.

Social samfond 2

Medel ur denna fond delas i första hand ut till dig som är behövande vuxen eller ungdom från och med 18 år och som är bosatt inom Varbergs kommun. Medel tilldelas främst barnfamiljer, men även andra personer kan komma ifråga.

Social samfond 3

Medel ur denna fond delas i första hand ut till dig som är behövande barn eller ungdom till och med 17 år (upp till 20 år om du studerar på gymnasiet och bor kvar hemma) inom Varbergs kommun.

Medel tilldelas främst barn med särskilda behov och barn vars föräldrar har låg inkomst. Medel tilldelas inte barn vars föräldrar samtidigt tilldelats medel ur samfond 2.

För båda fonderna gäller

Medel från fonderna får inte användas för att täcka behov som enligt lag skall tillgodoses med försörjningsstöd.

Medlen ska användas till ”behjärtansvärda ändamål”.

Medlen får i andra hand delas ut till organisationer som har till ändamål att hjälpa behövande.

Stiftelsen Iro och Irma Högmans Fond

Medel ur denna fond delas ut till dig som är 70 år eller äldre, ensam och sjuk. Sökande får inte ha skänkt bort sin förmögenhet.

Högsta summa att ansöka/bevilja årligen är 6000 SEK. Samma person kan inte beviljas medel två år i följd.

Fördelning av fondmedel

Fördelningen av fondmedlen görs en gång per år och ansökningar kan lämnas under september månad. Annonsering om möjlighet att ansöka görs i lokaltidningen Hallands Nyheter (Kommunspalten) i slutet av augusti.

Socialnämndens sociala utskott beslutar om fördelning av fondmedel i november. Alla som sökt fondmedel får därefter ett skriftligt besked om ansökan beviljats eller inte.

Om din ansökan om fondmedel beviljas så betalas pengarna ut i början av december.

Så här ansöker du

Fyll i ansökningsblanketten och glöm inte din namnunderskrift. Är du under 18 år måste vårdnadshavaren skriva under blanketten.

Du skickar ansökningsblanketten till:

Varbergs kommun
Socialförvaltningen               
432 80 Varberg.

OBS! Din ansökan måste vara inkommen senast den 30 september.

Information och blanketter

Här nedan finns länk till blankett för utskrift:

Ansökningsblankett samfond 2 och 3 Pdf, 392 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om fondmedel Stiftelsen Iro och Irma Högmans fond Pdf, 215.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Närmare upplysningar och ansökningsblanketter lämnas av Yvonne Rydberg, tel 0340-885 68.
Blanketter kan också beställas eller hämtas hos Socialförvaltningens reception Birger Svenssons väg 28, tel 0340-883 58

ikon

Kontakta oss

Om fonderna

Yvonne Rydberg

0340-88 568

Självservice & blanketter