Sök

Ansökan om stöd och hjälp till dig med funktionsnedsättning

Här kan du läsa mer om hur du ansöker om stöd och hjälp till dig med funktionsnedsättning som till exempel ledsagning, kontaktperson, korttidsvistelse eller daglig verksamhet . Vart vänder du dig? Hur går utredningen till?

Vart vänder du dig?

​Du ansöker genom att kontakta kommunens LSS-handläggare alternativt via e-tjänst här på www.varberg.se. Du kan ansöka antingen muntligen eller skriftligt. Handläggaren träffar dig för att kunna göra en utredning av dina behov. Handläggaren behöver även inhämta intyg och uppgifter från annan huvudman.

Ansök via vår e-tjänst

Ansökan om insatser enligt LSS Länk till annan webbplats.

Inloggning med e-legitimation eller mobilt bankid krävs för att använda tjänsten. Din anhörig eller legal företrädare som god man/förvaltare kan hjälpa dig med ansökan om de använder din e-legitimation eller ditt mobila bankid. Med hjälp av e-legitimation eller mobilt bankid hämtas dina personuppgifter som namn, personnummer och adress automatiskt från bl.a. folkbokföringen vilket gör det enkelt att fylla i ansökan.

Vi har precis startat utvecklingen av tjänsten och det kommer fler funktioner som till exempel att du ska kunna följa dina ärenden, få dina beslut via självservice och lägga in uppgifter om kontaktpersoner/anhöriga.

För att använda denna e-tjänst kommer du att behöva ange följande personuppgifter:

  • Namn
  • Personnummer
  • Adress
  • Telefonnummer (frivilligt)
  • E-postadess (frivilligt)

Kommunen begär endast in de personuppgifter som är nödvändiga för att behandla det ärende som uppstår när du använder denna e-tjänst.

Behandling av uppgifter under en tid
Dina personuppgifter kommer att vara tillgängliga för de som hanterar ditt ärende och under den tid som det finns behov av att behandla dem.

De personuppgifter som behandlas i denna e-tjänst kommer att behandlas i ett system som är i intern drift i Varbergs kommun.

Rättsligt stöd
Rättsligt stöd för behandling av personuppgifter i denna e-tjänst är:

  • Allmänt intresse eller myndighetsutövning

Personuppgiftsansvarig
Personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas i denna e-tjänst är Socialnämnden, e-postadress: sn@varberg.se telefonnummer till Varberg direkt: 0340-880 00

Mer information
Mer information om behandling av personuppgifter hittar du på Varbergs kommuns hemsida: www.varberg.se/personuppgifter Länk till annan webbplats.

Använd vår blankett eller skriv ett brev

Du kan skriva ett vanligt brev eller skriva ut en blankett för ansökan via kommunens hemsida Pdf, 199.7 kB, öppnas i nytt fönster.. En handläggare hör sedan av sig till dig och ni kommer överens om en tid för hembesök/möte. Anhöriga eller legal företrädare (god man/förvaltare) får gärna vara med.

Vad händer vid hembesöket?

Vid hembesöket eller mötet samtalar du och handläggaren om vad du klarar själv och vad du behöver hjälp med. Handläggaren behöver även inhämta intyg och uppgifter från annan huvudman.

Utredning och beslut

Handläggaren gör sedan en utredning av dina behov. I utredningen prövas först din personkretstillhörighet. Det betyder att handläggaren utreder om du tillhör och därmed kan ta del insatserna i Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Om du tillhör en av lagens personkretsar bedömer handläggaren om du har behov av den sökta insatsen. Du får hem ett skriftligt beslut på din ansökan. I beslutet framgår vilka insatser som du fått  och vilka insatser du fått avslag på. Om behovet ändras kan du när som helst ansöka igen. Vid ett avslag kan du överklaga till Förvaltningsrätten. Om du vill ha hjälp med att överklaga ditt beslut, kontakta din handläggare.

Tillfälligt längre handläggningstider Länk till annan webbplats.

ikon

Kontakta oss

LSS-handläggare

0340-880 00 (kommunens växel)

Fråga efter handläggaren som har hand om ditt område.

Varberg direkt

0340–880 00


Öppettider
Måndag, tisdag, onsdag och fredag 9.00-16.00.
Torsdag 9.00-18.00.

Självservice & blanketter