Sök

Navet

Här nedan hittar du information om bostad enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Geografiskt läge: Stenåsa/Håsten, strax utanför centrum. Lägenheterna är utspridda i området.

Beskrivning av boendet: Bostad med särskild service enl. LSS ( lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Tillgång till gemensamhetslägenhet finns.

Boendestandard: 2 rum och kök

Driftsansvar: Varbergs bostad

Personal: Bemanning dag- kvällar och helger. Ingen nattbemanning.

Antal platser:5 lägenheter

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Beles gränd

432 31 Varberg

0340-181 50

070-622 05 19

Kontakt

Enhetschef

Åsa Mossbrant

072-151 73 15

Självservice & blanketter