Sök

Nyanländ i Varberg

Integration och inkludering handlar om allas lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter. I Varberg ska människor med olika bakgrund och ursprung leva tillsammans med respekt för varandras olikheter och alla ska känna sig delaktiga i samhället.

Att människor flyttar till Sverige och Varberg beror på olika saker. Det finns olika slags invandring så som kärleksinvandring, arbetskraftsinvandring och flyktinginvandring. En fortsatt god utveckling i Varberg är beroende av att vi kan ta tillvara på olika människors erfarenheter och kunskap.

Varbergs kommun har ett inkluderingscentrum som arbetar med integration och inkludering och med mottagandet av nyanlända. Det vill säga personer som fått uppehållstillstånd och som blivit anvisade till Varberg för att etablera sig.

ikon

Kontakta oss

Inkluderingsstrateg

Lotta Olanya

0340-883 24

lotta.olanya@varberg.se

Självservice & blanketter