Sök

Överförmyndarförvaltningen

Om en person har svårt att klara sig själv och ta hand om sin ekonomi, kan en domstol bestämma att personen kan få hjälp av en god man eller förvaltare. En person kan få hjälp om hen är sjuk eller lider av någon psykisk störning eller är ur balans att kunna klara sig själv. Även barn som kommer till Sverige utan föräldrar och som söker uppehållstillstånd kan få en god man som hjälper den innan domstolen bestämmer vem som ska ha vårdnaden om barnet.

Överförmyndarnämndens centrala roll är att med stöd av gällande bestämmelser i Föräldrabalken utöva tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare. Gemensamt för dessa ställföreträdare är att de företräder någon (en huvudman) som helt eller delvis saknar förmåga att själv tillvarata sina intressen och föra sin talan. Godmanskap och förvaltarskap anordnas av domstol eller beslutas om av överförmyndarnämnden.

Överförmyndarförvaltningen i Varberg/Falkenberg/Mark

Överförmyndarnämnden är en myndighet som är obligatorisk i alla landets kommuner. Varberg, Falkenberg och Marks kommuner samarbetar om verksamheten genom en gemensam överförmyndarförvaltning med huvudkontor i Varberg och filialkontor i Falkenberg och Mark. 

Observera att du hamnar på Falkenbergs kommuns självserviceportal när du klickar på länken här nedan för blanketter. Du har inte kommit fel!

Kontakt och besök

Överförmyndarförvaltningen har öppet för besök, men fundera gärna på om kontakten kring ditt ärende lika lätt kan genomföras via telefon, e-post eller via våra e-tjänster.

Ni kan besöka Överförmyndarförvaltningen på följande tider:

Varberg, Engelsbrektsgatan 15
Besökstid: Måndag-onsdagar och fredagar 10-12, torsdagar 13-15

Falkenberg, Holgersgatan 22
Besökstid: Tisdagar 10-16 (stängt för lunch mellan 12.30-13.30)

Mark, Kommunhuset i Kinna, Boråsvägen 40
Besökstid: Onsdagar 10-15.30 (stängt för lunch mellan 12.00-13.00)

Årsredovisningar

Ni ska som ställföreträdare lämna in era årsredovisningar till oss innan den 1:a mars. Det är uppskattat om ni som ska lämna in årsredovisningar i första hand skickar dessa med posten. I andra hand kan de lämnas in på plats i Varberg, i stadshuset i Falkenberg eller i kommunhuset i Mark Ni kan även lämna in dem på Varberg Direkt.

Kommande utbildningar för ställföreträdare

Överförmyndarförvaltningen erbjuder utbildning för ställföreträdare löpande under året. Vid alla tillfällen krävs anmälan. Nedan ser du kommande utbildningar. Alla utbildningar är kostnadsfria. Anmälan görs till ofm@varberg.se

- Grundutbildning för gode män och förvaltare den 19 november 2022. Utbildningen äger rum i Kinna, Marks Kommun.

ikon

Kontakta oss

Överförmyndarförvaltningen Varberg/Falkenberg
och Mark

Besöksadress i Varberg:

Engelbrektsgatan 15

Telefon: 0340-697640,

0340- 880 00 (Varberg direkt)

E-post: ofm@varberg.se


Postadress:

Överförmyndarförvaltningen

432 80 Varberg


Besökstid

Måndag-onsdag 10.00-12.00

Torsdag 13.00-15.00

Fredagar 10.00-12.00


Telefontid

Måndag-onsdag 10.00-12.00

Torsdag 13.00-15.00


Besöksadress i Falkenberg:

Holgersgatan 22

Besökstid: tisd 10.00-16.00
Bokade besök från kl 10.00
Lunchstängt kl 12.30-13.30


Besöksadress i Marks kommun:

Boråsvägen 40, Kinna

Besökstid: ons 10.00-15.30
Bokade besök från kl 10.00
Lunchstängt kl 12.00-13.00


Handläggare

Agné Mikalauskiene

0340-889 49

 
Handläggare

Annika Källberg Haknert

0340-887 24

 
Handläggare

Anna Thörn

0340-69 76 44


Handläggare

Sebastian Kruuse af Verchou

0340-69 76 46


Handläggare

Cecilia Torngren Lundgren

0340-889 83


Handläggare

Karin Asklöf

0340-69 76 45


Överförmyndarchef

Linda Jonsson

0340-69 76 43

Självservice & blanketter