Sök

Hedersrelaterat våld och förtryck

Lämna sidan nu!

Om du upplever att du inte får bestämma själv över din kropp och din sexualitet, vem du får vara tillsammans med, gifta dig med eller om du inte får styra över dina egna livsval såsom skola, arbete och vänner, kan du vara utsatt för hedersrelaterat våld och förtryck. Du kanske också riskerar att bli utsatt för könsstympning, bortförd mot din vilja eller tvångsgifte.

Hedersrelaterat våld och förtryck kännetecknas av begränsningar och hot som utövas för att bevara familjens heder. Förövare kan vara syskon, föräldrar eller andra släktingar/släkter. De kan försvara och låta våldet ske genom olika former av kontroll och bestraffningar, om man bryter mot familjens/släktens regelsystem.

Du kan även vara utsatt om du förväntas kontrollera och övervaka dina kvinnliga släktingar, där syftet är att bevara familjens heder.

”Våld är varje handling riktad mot en annan person som skadar, smärtar eller kränker. Det är också en våldshandling att tvinga någon att göra något mot sin vilja eller att tvinga någon att sluta med något han eller hon vill göra.”

Per Isdal, norsk psykolog

Kontakta oss

Kontakta oss på socialförvaltningen via vårt mottagningsnummer 0340-88 500 om du är eller har varit utsatt för hedersrelaterat våld och förtryck eller utsatt någon närstående. Telefonen är öppen helgfria vardagar klockan 9-12 samt 13-16. Övrig tid kan du vända dig till socialjouren via larmnumret 112.

Stöd till våldsutsatta

Som utsatt kan du få hjälp med tillfälligt/skyddat boende, samtalsstöd via relationsvåldsteamet, ekonomiskt stöd och/eller praktisk hjälp.

Stöd till barn under 18 år

Vi erbjuder stöd och hjälp till dig under 18 år som bevittnat eller varit utsatt för hedersrelaterat våld och förtryck av din familj eller släkt.

Stöd till våldsutövare

Socialtjänsten kan hjälpa dig som har eller förväntas kontrollera och övervaka dina kvinnliga släktingar, där syftet är att bevara familjens heder.

Lämna sidan nu!
ikon

Kontakta oss

Mottagningsgrupp

0340-885 00

Telefontider:

Måndag-fredag 9.00-12.00 och 13.00-16.00.

Självservice & blanketter