Sök

Relationsvåldsteamet

Relationsvåldteamet är en kommunal verksamhet som arbetar med våld i nära relation.

Relationsvåldsteamet arbetar med personer som söker stöd för upplevelser av våld i nära relation. Vi erbjuder samtal till dig som har upplevelser av våld, som är eller varit våldsutsatt. I samtalen ges möjlighet att synliggöra våldet du utsätts för och att kartlägga vad det får för konsekvenser.

Vi håller gruppverksamhet en gång i veckan för våldsutsatta kvinnor där man träffas tillsammans och delar erfarenheter. Många upplever det som skuld- och skamavlastande och du får syn på att du inte är ensam i din situation.

Relationsvåldsteamet erbjuder också stöd till dig som behöver hjälp med aggressionsproblem och har problem med att kontrollera dina känslor och på något sätt utövat våld. Tillsammans med oss kan du dela funderingar kring ditt beteende och när du tappat kontrollen över ilskan i nära relationer.

Relationsvåldsteamet arbetar utifrån en bred våldsdefinition som innefattar alla former av fysiskt våld, psykiskt våld, sexuellt våld, materiellt våld och latent våld. Till psykiskt våld räknas alla former av hot, kränkningar, kontroll och inskränkningar av livsrummet. Vi vet idag att våld förekommer i relationer avsett kön, sexuell läggning, etnicitet, funktionsförmåga, utbildningsgrad och ålder.

Kontakt

För att komma i kontakt med relationsvåldsteamet kan man ringa barn- och familjs mottagningsgrupp 0340-88500 där du uppger att du behöver stöd i våldsutsattheten eller våldsutövandet.

Relationsvåldsteamet har möjlighet att komma ut i Varbergs kommuns olika verksamheter för att berätta om våld och dess konsekvenser. Vi kan vara behjälpliga i kompetenshöjning, diskussionsforum eller om det finns frågor gällande våld.

Då är det lättast att söka relationsvåldsteamet via kommunens växel.

ikon

Kontakta oss

Mottagningsgrupp

0340-885 00

Telefontider:

Måndag-fredag 9.00-12.00 och 13.00-16.00.

Varberg direkt

0340-880 00


Öppettider:
Måndag, tisdag, onsdag och fredag 9.00-16.00.
Torsdag 9.00-18.00.

Självservice & blanketter