Sök

Stöd för att sluta med aggressivt beteende

Vi erbjuder trygga respektfulla gruppsamtal för dig som är orolig för hur ditt beteende drabbar eller riskerar att drabba dina nära relationer.

Varje grupptillfälle ger dig stöd i att bryta ditt beteende. Grupptillfällena innehåller

  • träning i att bearbeta ohanterbara känslor,
  • kunskaper om hur din aggressivitet påverkar din omgivning,
  • utrymme att dela dina egna erfarenheter tillsammans med andra som är i en liknande situation.

Kontakt

Du kan ringa oss för en första kontakt där du kan vara anonym.

Gruppcentrum Halland (GCH)

Telefon: 073-302 07 90

Telefontid tisdagar och onsdagar kl. 09:00–12:00. Övrig tid telefonsvarare. Tidsbokning sker över telefon.

Du kan också delta i gruppverksamheten som en del av din behandling. Då blir du tilldelad en plats av socialtjänsten i din kommun

Allt stöd är kostnadsfritt och frivilligt. Vi har tystnadsplikt, anmälningsplikt och för inga journaler.

GCH – Gruppcentrum Halland är en kommunal länsövergripande stödverksamhet. Vi erbjuder gruppbehandling och är lokaliserade i Varberg och Halmstad.

Du kan också ringa anonymt till nationell stödlinje:

Välj att sluta: 020-555 666

Till Välj att sluta kan du som utövar eller riskerar att utöva våld i en nära relation ringa anonymt för att få hjälp.

ikon

Kontakta oss

Mottagningsgrupp

0340-885 00

Telefontider:

Måndag-fredag 9.00-12.00 och 13.00-16.00.

Varberg direkt

0340-880 00


Öppettider:
Måndag, tisdag, onsdag och fredag 9.00-16.00.
Torsdag 9.00-18.00.

Självservice & blanketter