Sök

Våra värderingar

Vi på Varbergs kommun jobbar för att alla Varbergsbor utifrån sina unika förutsättningar ska kunna leva ett liv där de uppnår sin fulla potential. Vår uppgift är att erbjuda stöd och assistans när din egen förmåga inte räcker till.

Våra Värderingar - Ett bra liv. För alla.

Varbergs kommuns värderingar utgår ifrån vår grundidé - Ett bra liv. För alla.

Trygghet för alla

Tryggheten är grunden. Trygghet att veta att du blir bemött med respekt och värme när du behöver ha hjälp. Trygghet är också att samma stöd som finns idag, även kommer att finnas imorgon. Våra kunder skall alltid kunna känna den tryggheten.

Kunskap och engagemang

God omsorg handlar om närvaro i nuet och att i varje situation sätta den enskilda människan i centrum. Vi drivs av ett starkt engagemang för våra kunder och en vilja att hela tiden utvecklas i vårt arbete, och i vad vi kan erbjuda.

Genom regelbundna undersökningar och mätningar säkerställer vi inte bara att vi håller en hög kvalitet i jämförelse med andra kommuner och privata aktörer, utan också att vi utvecklas i en riktningsom både våra kunder och vår personal önskar. En del av vårt kvalitetsarbete drivs av våra kvalitetsombud som är verksamma på alla enheter.

Nytänkande

Varbergs kommun är idag en modern omsorgsgivare i ständig utveckling och med en förmåga att snabbt hantera olika utmaningar. Vi försöker tänka lite annorlunda. Till exempel roterar personalen mellan olika uppgifter för att på så vis både utvecklas och sprida kunskap. Vi utvärderar också hela tiden hur våra resurser gör störst nytta för våra kunder. Alla får också vara med och styra sin egen situation – anställda såväl som kunder.

Varbergs egen vård och omsorg

Varbergs kommuns vård och omsorg drivs långsiktigt och utan ekonomiska vinstkrav. Alla pengar stannar därför i verksamheten i form av omsorgsresurser och löpande utveckling.

Varbergs kommun är helt enkelt din omsorgsleverantör.

Illustrerat rött hjärta
ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

Norra Vallgatan 14

43241 Varberg

Telefon: 0340-880 00 

varbergdirekt@varberg.se


Öppettider:

Måndag-onsdag och fredag klockan 09.00-16.00.

Torsdag klockan 09.00-18.00.

Självservice & blanketter