Byggprojekt

  Ny tågtunnel, nya stadsdelar, ny hamn och nya mötesplatser… Det är byggstökigt och bullrigt och rörigt och dammigt. Och spännande och pirrigt och hoppfullt! Vi är på väg mot en framtid med mer av allt som är bra med Varberg!

  Farehamnen

  Vi bygger Europas modernaste skogshamn och skapar plats för stad vid havet!

  Varbergstunneln

  Följ bygget av Varbergstunneln, se filmer och bilder!

  Västerport

  Varbergs nya stadsdel vid havet. Följ projektet!

  Fler byggprojekt

  1. Parker och grönområden

   Träd bidrar till bättre luftkvalitet och en trevligare upplevelse i staden. Vi arbetar ständigt med att förnya trädbeståndet i Varbergs tätort.

  2. Parker och grönområden

   Vi utvecklar ständigt Varbergs gröna promenadstråk. Under 2021 anlägger vi mer grönska på Träslövslägen .

  3. Trafik och gator

   Under hösten 2021 bygger vi om och förbättrar ett antal busshållplatser.

  4. Trafik och gator

   Vi har ett särskilt projekt för att göra staden mer tillgänglig för personer med nedsatta funktioner och tryggare för oskyddade trafikanter.

  5. Trafik och gator

   Under 2021 och de närmaste åren kommer vi att renovera ett antal av våra kommunala broar.

  6. Trafik och gator

   Under 2021 förbättras gång- cykelvägen längs Österleden, mellan Jonstaka och Österängsvägen.

  Så påverkas trafiken

  Vill du ha koll på vilka vägar som påverkas av våra byggprojekt! Klicka på knappen!

  Vägarbeten och avstängningar

  Värö station och stationssamhälle

  Ny station i Väröbacka och utveckling av Väröbacka samhälle

  Vad ska hända med spåret efter tunnelbygget?

  Var med och tyck till i våra dialoger!

  Från soptipp till utflyktsmål

  Kan en gammal soptipp bli ett fint naturområde? Svaret är ja!