Förskolor och skolor

  En växande kommun behöver nya förskolor och skolor i takt med att nya bostadsområden växer fram och att antalet invånare ökar.

  Här ser du vilka förskolor och skolor vi planerar och bygger just nu. Du kan också hitta projekten i kartan ovan.

  1. Förskolor och skolor

   När kommunen växer behövs fler skolor i såväl centrala Varberg som runt om i kommunen.

  2. Förskolor och skolor

   Det behövs fler grundskoleplatser och fler särskoleplatser i Varbergs centrum. En ny grundskola ska byggas på Håsten för båda dessa behov.

  3. Förskolor och skolor

   Vi behöver fler gymnasieplatser i kommunen. Framtidens elever i Varberg ska ha möjlighet att välja en utbildning och gymnasieskola i kommunen.

  4. Förskolor och skolor

   I takt med att nya bostadsområden växer fram i Bläshammar, Trönningenäs och Trönninge behövs fler grundskoleplatser.

  5. Förskolor och skolor

   I Trönningenäs, norr om Varberg, byggs nya bostäder. Nu planeras också en ny förskola i området Fyrstrandsbyn.

  6. Förskolor och skolor

   Bläshammar växer med nya bostadsområden och vi planerar för en ny förskola i området.

  7. Förskolor och skolor

   Trönninge växer med nya bostäder och Trönninge skola behöver kunna ta emot flera elever. Vi planerar för en tillbyggnad på skolans område.

  8. Förskolor och skolor

   I Varbergs centrum är behovet av förskoleplatser stort och vi planerar nu för en ny förskola i norra centrum, område Borgasgård.

  9. Förskolor och skolor

   I takt med att nya bostadsområden växer fram i Varbergs kommun behövs också nya förskoleplatser.

  10. Förskolor och skolor

   Väröbacka växer och därför behövs en ny större förskola så snart som möjligt. Den nya förskolan i Limabacka ska ge plats för 160 barn och är tänkt att ersätta nuvarande Limabacka förskola.

  11. Förskolor och skolor

   Väröbacka växer som ort och vi planerar nu för fler grundskoleplatser i samhället.

  12. Förskolor och skolor

   Trönninge växer med nya bostäder och behovet av förskoleplatser ökar. Nu planeras för en förskola i kombination med ett äldreboende.

  Publicerad den:

  Senast Ändrad: