Förskolor och skolor

  En växande kommun behöver nya förskolor och skolor i takt med att nya bostadsområden växer fram och att antalet invånare ökar.

  Här ser du vilka förskolor och skolor vi planerar och bygger just nu. Du kan också hitta projekten i kartan ovan.

  1. Förskolor och skolor

   I Trönningenäs, norr om Varberg, byggs nya bostäder. Nu planeras också en ny förskola i området Fyrstrandsbyn.

  2. Förskolor och skolor

   Väröbacka växer som ort och vi planerar nu för fler grundskoleplatser i samhället.

  3. Förskolor och skolor

   Trönninge växer med nya bostäder och Trönninge skola behöver kunna ta emot flera elever. Vi planerar för en tillbyggnad på skolans område.

  4. Förskolor och skolor

   Trönninge växer med nya bostäder och behovet av förskoleplatser ökar. Nu planeras för en förskola i kombination med ett äldreboende.

  5. Förskolor och skolor

   Vi behöver fler gymnasieplatser i kommunen. Framtidens elever i Varberg ska ha möjlighet att välja en utbildning och gymnasieskola i kommunen.

  6. Förskolor och skolor

   I takt med att nya bostadsområden växer fram i Bläshammar, Trönningenäs och Trönninge behövs fler grundskoleplatser.

  7. Förskolor och skolor

   Det behövs fler grundskoleplatser och fler särskoleplatser i Varbergs centrum. Vi utreder nu en ny grundskola på Håsten för båda dessa behov.

  8. Förskolor och skolor

   Bläshammar växer med nya bostadsområden och vi planerar för en ny förskola i området.

  9. Förskolor och skolor

   Väröbacka växer och därför behövs en ny större förskola så snart som möjligt. Den nya förskolan i Limabacka ska ge plats för 160 barn och är tänkt att ersätta nuvarande Limabacka förskola.

  10. Förskolor och skolor

   I Varbergs centrum är behovet av förskoleplatser stort och vi planerar nu för en ny förskola i norra centrum, område Borgasgård.

  11. Förskolor och skolor

   I takt med att nya bostadsområden växer fram i Varbergs kommun behövs också nya förskoleplatser.

  12. Förskolor och skolor

   När kommunen växer behövs fler skolor i såväl centrala Varberg som runt om i kommunen.

  Publicerad den:

  Senast Ändrad: