Förskollärare och tre barn övar balansgång inomhus

  Foto: Hidvi Group

  Utredning förskoleplatser

  I takt med att nya bostadsområden växer fram i Varbergs kommun behövs också nya förskoleplatser.

  Nu pågår en utredning om var och i vilken omfattning förskoleplatser behövs i kommunen de närmaste åren. Vi vill kunna erbjuda förskoleplats inom rimligt avstånd från hemmet, även med en växande befolkning.

  Vi utreder var det finns behov av nya förskolor och letar lämplig mark för nya förskolor.

  Vi vill också utveckla och behålla kvaliteten på de befintliga förskolorna i kommunen och utreder vilka av de befintliga förskolorna, som kan byggas ut. 

  På flera förskolor finns idag modullösningar, som vi vill ersätta med permanenta byggnader, tillbyggnader eller förskoleplatser på annat ställe.

  Projekt från utredningen

  Hittills har utredningen resulterat i följande projekt:

  Trönningenäs förskola

  Bläshammar förskola

  Borgasgård förskola

  Trönninge förskola

  Senast publicerad:

  Kontakt
  Henrik Gustafsson
  Projektledare och fastighetsutvecklare
  Fakta

  I Varbergs kommun behövs nya förskoleplatser när staden växer.

  Läs mer