Servicebyggnad Fästningsbadet

  De kommande åren arbetar vi med att skapa plats för en servicebyggnad med toaletter i närheten av Fästningsbadet.

  Varbergs kommun kommer framöver att tillskapa en byggnad med servicefunktioner kopplat till Fästningsbadet och strandpromenaden. Där ska det finnas toaletter och omklädningsmöjligheter. Som service till de badande på Fästningsbadet är tanken att byggnaden även ska ha en utvändig utomhusdusch. 

  För att förbättra arbetsmiljön för förvaltningens badvakter på Fästningsbadet kommer byggnadenäven ha enklare personalutrymme.

  Var ska byggnaden placeras?

  Byggnaden är tänkt att placeras på triangelytan där fästningspiren
  gränser till strandpromenaden. I projektkostnaden ingår teknisk försörjning i form av VA-ledningar med mera placerade i strandpromenaden från anslutningspunkt
  utanför Tullhuset. För genomförandet behöver en ny detaljplan tas fram, under våren 2022 kommer en ansökan om planbesked göras.

  Senast publicerad:

  Kontakt
  Kristina Törnström
  Kontaktperson