Servicebyggnad Fästningsbadet

  De kommande åren pågår ett arbete med att skapa plats för en servicebyggnad med toaletter i närheten av Fästningsbadet.

  Varbergs kommun kommer framöver att försöka få en byggnad med servicefunktioner på plats i närheten Fästningsbadet och strandpromenaden. Där ska det finnas toaletter och omklädningsmöjligheter. Som service till de badande på Fästningsbadet är tanken att byggnaden även ska ha en utvändig utomhusdusch. För att förbättra arbetsmiljön för förvaltningens badvakter på Fästningsbadet kommer byggnadenäven ha enklare personalutrymme.

  Var ska byggnaden placeras?

  Byggnaden är tänkt att placeras i närheten av Fästningen, på triangelytan där fästningspiren gränsar till strandpromenaden. I projektkostnaden ingår teknisk försörjning i form av VA-ledningar med mera placerade i strandpromenaden från anslutningspunkt utanför Tullhuset.

  Aktuellt i projektet

  I slutet av år 2022 kommer planarbetet med ny detaljplan påbörjas och det beräknas ta ett till två år. Byggnaden kommer att ligga på en utsatt plats med tanke på väder, vind och närheten till havet. Det innebär samordning av olika intressen så som gestaltning, materialval för hållbarhet med mera. Det som finns just nu är en ungefärlig placering av servicbyggnaden:

  Situationsplan Pdf, 540.9 kB.

  Senast publicerad:

  Kontakt
  Kristina Törnström
  Kontaktperson