Flygfoto med det planerade området inramat av röda streck.

  Jonsbergsvägen, Trönninge

  Fortinova planerar 50 nya bostäder i anslutning till Jonsbergsvägen i Trönninge.

  Inom området finns idag fyra radhusbyggnader med cirka 10 bostäder. Nu planeras cirka 40-50 bostäder, fördelade på fyra flerbostadshus. Två av dessa är tänkta med fem våningar inklusive vindsvåning och två i fyra våningar inklusive vindsvåning. Genom utbyggnaden får Trönninge fler hyresrätter.

  Berget Jonsbjär är ett viktigt friluftsområde för boende i Trönninge och del av området ska bevaras som naturmark.

  Lagakraftvunnen detaljplan

  50 bostäder i Trönninge Länk till annan webbplats.

  Tidplan

  Planerad byggstart är i dagsläget inte fastställd.

  Karta

  Senast publicerad:

  Kontakt
  Kontaktbild
  Mohammed Issa
  Exploateringsingenjör
  Kontakt fastighetsbolag
  Fakta

  Fortinova planerar nya bostäder i södra Trönninge.

  Fastighet: Trönninge 11:6