Vård och omsorg

  Den äldre befolkningen i Varbergs kommun växer. Samtidigt ökar och förändras behoven inom äldre- och demensvården. Vi behöver därför säkra upp framtida behov av särskilda boendeplatser.

  Här nedan ser du vilka boenden vi planerar och bygger just nu. Du hittar också dem i kartan ovan.

  1. Vård och omsorg

   Den äldre befolkningen i Varbergs kommun växer. Samtidigt ökar och förändras behoven inom äldre- och demensvården. Vi behöver därför säkra upp framtida behov av vård- och omsorgsboenden.

  2. Vård och omsorg

   Ett eget boende med trygg personal som kan stötta i vardagen. I Limabacka planeras en gruppbostad med sex lägenheter och gemensamma utrymmen.

  3. Vård och omsorg

   Behovet av äldreomsorg ökar och vi planerar för ett nytt särskilt boende i Trönninge.

  Publicerad den:

  Senast Ändrad: