En manlig personal läser tidningen för en äldre man på ett äldreboende.

  Foto: Hidvi Group

  Äldreboende, Trönninge

  Behovet av äldreomsorg ökar och vi planerar för ett nytt särskilt boende i Trönninge.

  Vi planerar för ett äldreboende i kombination med förskola, som kommer att ligga söder om Trönningeskolan på andra sidan Lindbergsvägen.

  I äldreboendet ska det erbjudas 60 platser för service, personlig omvårdnad och hemsjukvård dygnet runt.

  Arbetet är i förstudiefas, vilket innebär att vi tar fram förslag på hur boendet ska byggas och vad det kan kosta.

  Pågående detaljplan

  Bostäder och stadsdelspark

  Senast publicerad:

  Kontakt
  Jenny Jakobsson
  Projektledare fastighetsutveckling
  Fakta

  Ett nytt äldreboende behövs i nordvästra Varberg när behovet av äldreomsorg ökar.

  Från idé till färdigt bygge

  = Genomfört

  = Pågående

  = Kommande

  1. Behovsanalys

   Förvaltningar ser årligen över sina behov av investeringar och nya lokaler. Nämnden beslutar om åtgärdsval och skickar beställning till kommunstyrelsens förvaltning.

  2. Åtgärdsval

   I åtgärdsvalet utreder man olika lösningar för ett projekt eller platser för en fastighet och tar fram preliminära kostnader.

  3. Förstudie

   Förstudien visar vad det kostar att bygga, hur lång tid det tar och annat man bör tänka på.

  4. Investeringsbeslut

   Kommunfullmäktige beslutar om projektet utifrån en godkänd förstudie.

  5. Planering

   Projektet planeras och projektering görs. Ritningar och andra bygghandlingar tas fram.

  6. Byggnation

   Projektet byggs av kommunen själv eller av entreprenör. Om projektet är en fastighet får Varbergs fastighet eller en utsedd entreprenör uppdraget att bygga och tar hjälp av olika byggföretag.

  Färdig byggnad