Skiss över räddningsstation. En svart byggnad med två stora röda portar. 

  Värö räddningsstation

  Väröbacka och Limabacka växer och det innebär att vi behöver utveckla våra samhällsviktiga funktioner genom en ny räddningsstation i Väröbacka.

  Den befintliga räddningsstationen är gammal och uppfyller inte dagens lokalbehov. Den är även i behov av underhållsåtgärder. Verksamheten kräver också större ytor.

  En ny räddningsstation om 700 kvadratmeter ska byggas och efterlikna den räddningsstation som finns i Tvååker.

  En ny räddningsstation möjliggör förbättrad och fortsatt verksamhet i moderna och ändamålsenliga lokaler. Arbetsmiljön förbättras och möjliggör en mer jämställd arbetsplats.

  Tidplan

  Beslut om investering av en ny räddningsstation i Värö är taget med genomförande under 2022-2023. Den nya stationen kommer uppföras likt den räddningsstation i Tvååker, som stod klar 2019.

  Upphandling av entreprenör genomförs under hösten 2022, därefter startar bygget av räddningsstationen. Målsättningen är att bygget är klart i slutet av 2023.

  Karta

  Den nya räddningsstationen ska byggas på fastigheten Värö-Backa 17:17, tidigare plats för återvinningscentralen i Limabacka.

  Kartbild som visar placering av fastigheten Värö-Backa 17:17

  Senast publicerad:

  Kontakt
  Jenny Jakobsson
  Projektledare fastighetsutveckling
  Fakta

  Räddningstjänsten i Väröbacka har behov av större lokaler.

  Från idé till färdigt bygge

  = Genomfört

  = Pågående

  = Kommande

  1. Behovsanalys

   Förvaltningar ser årligen över sina behov av investeringar och nya lokaler. Nämnden beslutar om åtgärdsval och skickar beställning till kommunstyrelsens förvaltning.

  2. Åtgärdsval

   I åtgärdsvalet utreder man olika lösningar för ett projekt eller platser för en fastighet och tar fram preliminära kostnader.

  3. Förstudie

   Förstudien visar vad det kostar att bygga, hur lång tid det tar och annat man bör tänka på.

  4. Investeringsbeslut

   Kommunfullmäktige beslutar om projektet utifrån en godkänd förstudie.

  5. Planering

   Projektet planeras och projektering görs. Ritningar och andra bygghandlingar tas fram.

  6. Byggnation

   Projektet byggs av kommunen själv eller av entreprenör. Om projektet är en fastighet får Varbergs fastighet eller en utsedd entreprenör uppdraget att bygga och tar hjälp av olika byggföretag.

  Färdig byggnad