Betyg och bedömning

I gymnasieskolan får du betyg på varje avslutad kurs och på ditt gymnasiearbete. Efter utbildningen får du ett examensbevis om du uppfyller kraven för examen. Ett studiebevis utfärdas om kraven för examen inte har uppfyllts.

Betyg

Betygsskalan har sex steg: A, B, C, D, E och F.

Vid betygssättning görs en bedömning av de kunskaper som du visat fram tills att betyget sätts. Betyget byggs på flera bedömningsformer, till exempel prov och muntliga prestationer.

Beställ kopia av gymnasie­betyg

Du som har gått på en gymnasie­skola i Varberg kan beställa en kopia av ditt betyg i efterhand. Beroende på vilken skola och vilket program du gått på förvaras betygen i olika arkiv.

Kontakta Kommunarkivet.

Kontakta Kommunarkivet om ditt betyg är utfärdat från och med läsåret 2011/2012. Är ditt betyg utfärdat innan dess kontaktar du den aktuella skolan.

Publicerad den:

Senast Ändrad: