Sök

Björkedalsskolan

Björkedalsskolan är en resursskola för åk F-9 som är placerad i Himle. Skolan vänder sig till de elever som är i behov av särskilt stöd, och där den ordinarie skolmiljön utgör ett hinder för elevens lärande och sociala utveckling. Det är endast elever som har ett utrett stödbehov och åtgärdsprogram som kan komma att bli aktuella för Björkedalsskolan. Det krävs dock inte någon diagnos.

Björkedalsskolans mål är att skapa goda förutsättningar för lärande för de elever som har omfattande behov av individuella stödinsatser. Skolan ska genom flexibla och varierande lärmiljöer bidra till att möta elevernas olika behov, så att de kan utvecklas och lära utifrån sina förutsättningar. Detta sker genom tydliggörande pedagogik och individuella anpassningar där utbildning, eventuell fritidsverksamhet och samordnade insatser bildar en helhet. Vidare är målet att eleverna ska utveckla de kunskaper, färdigheter och förmågor som krävs för att de ska ta sig vidare i livet, till studier och/eller arbete.

Erfaren personal

Skolan har hög personaltäthet med erfarna och behöriga lärare som undervisar utifrån elevernas individuella nivå och resurser. I verksamheten finns också ett elevhälsoteam där kurator, psykolog, studie- och yrkesvägledare samt skolsköterska ingår. Skolan strävar efter att ha tät kontakt och samarbete med vårdnadshavare.

Ansökning till Björkedalsskolan

Ansökan till skolan kan göras av vårdnadshavare i samverkan med nuvarande skola. Läs mer om hur du ansöker på Skolplacering och byte av skola.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

För vårdnadshavare

Kontaktuppgifter till skolan finns på Unikum.

Självservice & blanketter