Sök

Bläshammar skola

Fyra barn i skolan som tittar på sina ipads.

Bläshammar skola ligger norr om centrala Varberg i ett lugnt och lummigt område. Det är en F-5 skola organiserad i årskurserna F-2 och 3-5. Skolans fritidshem består av fyra avdelningar som har fått namnen Seglet (F-1), Båten (F-1), Havet (2) och Fyren (3-5).

Bläshammar skolas arbete ska präglas av arbetsglädje, trygghet, ansvarstagande och kontinuitet. Samtlig personal arbetar aktivt med förebyggande värdegrundsarbete för att förhindra mobbing och utanförskap. Det finns också ett elevhälsoteam bestående av rektor, skolsköterska, kurator, skolpsykolog, specialpedagog och speciallärare som arbetar med elevhälsofrågor samt en aktiv och engagerad föräldraförening.

Bläshammar skola arbetar utifrån en utvecklingsplan där visionen är;

”En skola för alla där eleverna trivs och känner att de är redo att möta framtida utmaningar”

Personalen på skolan har tillsammans arbetat fram ett antal viktiga kärnvärden som ska prägla det dagliga arbetet; gemenskap, engagemang, trygghet, tydlighet och samarbete.

Skolans mål är följande:

  • All undervisning utgår från elevernas behov av lärande
  • Öka tryggheten på skolan
  • En tydlig vi-känsla på skolan präglad av gemenskap och samsyn

Utifrån dessa mål arbetar vi med olika aktioner och processer, t.ex. ÄDK (som handlar om att utveckla undervisningen och elevernas lärande), utvecklandet av fritidshemmets uppdrag och lekutveckling, värdegrundsarbete med en plan för kränkande behandling, aktiv rastverksamhet samt samarbetsklasser. Under vårterminen kommer en ny utvecklingsplan att presenteras som utgår från skolans resultat och behov.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

För vårdnadshavare

Konkatuppgifter till skolan finns på Unikum.

Självservice & blanketter