Dokumentation och information i förskolan

I förskolan används Unikum för dokumentation och bedömning av barnets utveckling och lärande. Unikum används också för information från verksamheten till vårdnadshavare.

Utvecklingssamtal

Minst en gång varje år ska förskolans personal och barnets vårdnadshavare genomföra ett individuellt utvecklingssamtal om barnets utveckling och lärande. Det är förskolans personal som bokar in vårdnadshavare på lämplig tid, ofta i anslutning till lämning eller hämtning då barnet kan vara i verksamheten under samtalet. Dokumentationen görs i Unikum.

Unikum via webben

Genom att logga in i Unikum via webben når du all funktionalitet oavsett vilken plattform du använder.

Appen Unikum familj

Unikum familj är en app för vårdnadshavare. Från appen Unikum familj når du som vårdnadshavare funktioner såsom meddelanden, lärlogg och eventuella kontaktuppgifter till skola och överiga vårdnadshavare.

Det är också möjligt att använda Unikum Familj-appen för att anmäla frånvaro. Då anmäls frånvaron vidare till Tempus.

Publicerad den:

Senast Ändrad: