När din förskola är stängd

Information om planeringsdagar då de kommunala förskolorna håller stängt. Barn som går på avgiftsfri allmän förskola kan ansöka om tillfällig förskoleplats under lov. För de veckor under sommaren och vintern då viss stängning av verksamheten förekommer används e-tjänst Lovplacering.

Planeringsdagar

Förskolan har rätt att stänga ordinarie verksamhet fem dagar per läsår för bland annat planering och kompetensutveckling. Rektor ansvarar för att meddela vårdnadshavare i god tid genom att meddela läsårstider inför läsåret.

Har barnet behov av plats under dessa dagar ska behov om tillsyn meddelas verksamheten senast tre veckor före stängningstillfället.

Vårterminen 2024

Höstterminen 2024

Onsdag den 6 mars

Tisdag den 24 september

Onsdag den 15 maj

Onsdag den 11 december

Fredag den 14 juni


Vårterminen 2025


Torsdag den 6 mars


Tisdag den 20 maj


Måndag den 16 juni


Ansökan om tillfällig plats under lov

Barn som går på avgiftsfri allmän förskola kan ansöka om tillfällig förskoleplats under lov.

Vårdnadshavare som är arbetslös eller föräldraledig

Barn till vårdnadshavare som är arbetslös eller föräldraledig och nyttjar en placering utifrån avgiftsfri förskola, kan ansöka om tillfällig förskoleplats under lov.

Behov av förskola under sport-, påsk- och höstlov ska anmälas senast fyra veckor före lovet. För behov av förskola under vinterlov ska ansökan göras senast den 15 november, och inför sommarlov senast den 15 maj.

Den avgiftsfria förskolan följer grundskolans läsårstider. Det innebär att du som vårdnadshavare måste betala avgift om ditt/dina barn är i förskolan över loven. För omsorg på höstlov, sportlov och påsklov betalas avgift för hela veckan, även om barnet endast behöver gå en dag.

  • Avgiften beräknas för varje påbörjad vecka oavsett antalet närvarodagar. Kostnad för placering räknas ut genom att dela kostnaden för maxtaxa på fyra för att få fram pris per vecka.
  • Syskonrabatt ges inte på dessa placeringar.
  • Anmälan är bindande, vilket innebär att avgiften ska betalas även om vårdnadshavare väljer att inte lämna barnet under lovet.

Använd blankett Ansök om tillfällig förskoleplats, fritidshemsplats.

Barn och elev som har plats i avgiftsbelagd förskola

Veckorna före och efter lovplaceringsperioden har barnets ordinarie förskola öppet som vanligt. Vistelse anges i Tempus i god tid enligt information som skickas från barnets förskola.

Lovplacering

Ansökan lovplacering vänder sig till vårdnadshavare som arbetar eller studerar. Under perioder på året då det är färre barn i verksamheten, så som till exempel under sommaren eller vinterlov, görs sammanslagningar mellan verksamheter och plats erbjuds i annan verksamhet.

Under en del av sommarlovet, under vecka 28–32, stänger flertalet förskolor sin verksamhet på grund av minskat antal barn. Kommunen erbjuder i stället lovplacering på sex förskolor

  • Bumerangens förskola
  • Lindbergs förskola
  • Sunnanängs förskola
  • Stenåsa förskola
  • Travarens förskola
  • Vidhöge förskola

Ansök behov av lovplacering

För att tydliggöra vilka barn som behöver förskola under denna period används e-tjänst e Lovplacering. För att kunna anmäla behov av lovplacering ska båda vårdnadshavarna arbeta eller studera. Har du som vårdnadshavare semester ska barnet också vara ledigt. Det gäller även om barnet har växelvis boende.

Ansökan görs via e-tjänsten Lovplacering, senast den 25 mars.

Publicerad den:

Senast Ändrad: