Sök

Sibbarps förskola

Sibbarps förskola ligger någon mil sydöst om Varberg. Förskolan ligger bredvid Sibbarps skola. På förskolan finns två hemvister, Eken och Tallen, de arbetar ihop som en avdelning.

Förskolan ligger med skog och natur alldeles inpå knutarna. Läget ger många möjligheter att ta del av det som erbjuds i närområdet. Bland annat besöks skogsängen Ryssdalen och Äventyrsskogen.

Förskolans målsättning

Den pedagogiska utbildningen utgår från barnet och barnets behov och erfarenheter. Förskolans målsättning är att i en trygg miljö - såväl ute som inne - skapa goda förutsättningar för barnens lust att lära. Utbildningen planeras utifrån barnets nyfikenhet och intresse. Rim, ramsor, sång, musik, bild, drama och rörelse stimulerar varje barns utveckling och lärande. Det, tillsammans med en väl genomtänkt pedagogisk miljö, borgar för att barnets egen fantasi och kreativitet i lek och lärande får det utrymme förskolans läroplan föreskriver.

Förskolan har tillgång till skolans gymnastiksal. Den går vi till ibland för att leka motoriska lekar tillsammans.

Rolig, trygg och lärorik

Utbildningens mål är att vistelsen på förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik. Förskolan har ett gott samarbete med alla vårdnadshavare. Genom samtal med vårdnadshavare om barnets trivsel, utveckling och lärande både i och utanför förskolan kan förskolan komplettera hemmet och ge goda förutsättningar för ett fortsatt livslångt lärande.

Öppettider

Förskolan har öppet måndag – fredag mellan kl. 06.15 - 18.15  (max 12 timmar).

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

Sibbarps förskola

Ryssdalsvägen 5

432 77 Tvååker

Hitta på karta Länk till annan webbplats.

Självservice & blanketter