Sök

Derome förskola

Derome förskola

Derome förskola ligger i Derome samhälle, med närhet till flera fina naturområden och lekplatser. Förskolan är uppdelad i tre avdelningar, som har ett nära samarbete mellan sig. 

Utbildningen och undervisningen på Derome förskola genomsyras av nyfikenhet, glädje och förståelse, där barnens bästa alltid står i centrum. Vi utgår från ett relationellt perspektiv där vi genom vår undervisning, tillsammans med barnen, skapar bästa möjliga förutsättningar för lärande och utveckling för alla barn.

Nyfikenhet och förståelse

På Derome förskola är vi aktiva och delaktiga i barnens lekar och vi ser oss som nyfikna pedagoger som tillsammans med barnen upptäcker vår omvärld i leken, undervisningen och i omsorgssituationerna. Vi möter barnen med nyfikenhet och förståelse och arbetar för att synliggöra olikheter.

Mindre grupper för större delaktighet och lugnare miljö

På Derome förskola finns det 3 avdelningar:

  • Älgen har barn i åldrarna 1-4 år,
  • Kotten har barn i åldrarna 2-5 år och
  • Eken har barn i åldrarna 2-5 år.

På varje avdelning är barnen sedan indelade i mindre arbetsgrupper 3-4 dagar i veckan och det är oftast i dessa mindre grupper den planerade undervisningen sker. Genom att dela in barnen i mindre grupper kan vi anpassa innehållet i undervisningen ytterligare, för att möta barnets behov och intressen. Det innebär även större delaktighet och inflytande samt en lugnare miljö att utvecklas och må bra i.

Även om förskolan är uppdelad i tre avdelningar så har vi ett nära samarbete mellan avdelningarna. Vi öppnar förskolan tillsammans varje morgon och vi är tillsammans den sista stunden varje dag.

Öppettider​

Förskolan i Derome är öppen måndag-fredag kl 06.00-17.30.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

Derome förskola

Självservice & blanketter