Sök

Mossvägens förskola

Mossvägens är en förskola med en avdelning med barn i åldern 1-5 år. Förskolan ligger mitt i Trönninge med närheten till skog, ängar och lekplatser där vi bedriver delar av vår verksamhet. För oss är utevistelsen en viktig del av vår verksamhet. 

Barnen på vår förskola får stort utrymme till lek och lärande både i vår pedagogiskt utformade inomhusmiljö men även utomhus på vår gård och i närliggande miljöer. Vi arbetar med läroplanen Lpfö 2018 som grund i vår verksamhet. Utveckling, lärande, delaktighet och inflytande tillsammans med barngruppens sammansättning, barnens intresse och behov utformar vår verksamhet. Vi delar in barngruppen i mindre grupper så ofta som vi kan.

Unikum och aktionsforskning

För oss är det viktigt att mötet mellan barn, vårdnadshavare samt oss pedagoger präglas av ett positivt och professionellt förhållningssätt där allas lika värde är grunden till ett gott klimat på förskolan. För dokumentation och informationsverktyg använder vi Unikum.
Vi använder oss av aktionsforskning som ett redskap för att säkerställa kvalitén på förskolan. Det gör vi genom att kontinuerligt reflektera och diskutera i arbetslaget utifrån läroplanen och vår verksamhet.

Maten på förskolan

Vi har ett mottagningskök och där tillagas vår frukost och vårt mellanmål samt komponenter till lunchen som kommer från Trönningeskolans kök.

Öppettider

Förskolan har öppet måndag – fredag och som regel mellan kl. 06.30 - 18.30  (max 12 timmar), men avvikelser kan förekomma mellan förskolor.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

Mossvägens förskola

Självservice & blanketter