Sök

Rolfstorps förskola

Rolfstorps förskola ligger på landsbygden, intill skolan och nära natur och grönområden. Förskolan är byggd som två enheter; Knoppen och Rosen. På vår förskola arbetar professionella pedagoger som erbjuder en tillåtande och utmanande miljö som är föränderlig och anpassas efter barns behov och intresse.

Knoppen

På Knoppen består gruppen av yngre barn, med basgrupperna Nyfiken och Kreativ.

Rosen

På Rosen består gruppen av äldre barn, med basgrupperna Kunskap och Empati.

”Utbildningen i förskolan syftar till att barn ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns utveckling och lärande samt en livslång lust att lära.” (Lpfö 2018 s. 5)

Lek, kreativitet och lärande

I vår utbildning och undervisning använder vi leken som vårt huvudsakliga verktyg, där barn befäster sina kunskaper och erfarenheter, både individuellt och tillsammans med andra. Barns behov, lust, nyfikenhet och intresse styr utbildningens innehåll. Vi fångar spontana ögonblick och ger tid och utrymme för lek, kreativitet och lärande. Pedagogens arbete blir att lyssna, låta sig förundras av barnens frågor och bli en medforskare/medlekare, där vi medvetet utmanar barnen i deras lekar och kunskapande processer och där vi också har ett öppet sinne om vår föränderliga värld.

”Barn har rätt till lek, vila och fritid”
(Barnkonventionen, artikel 31)
Vår gård är kuperad och indelad i olika lek- och lärmiljöer som erbjuder rikt med variationer och utmaningar som lockar till kreativitet och upptäckarglädje.

Vi erbjuder barnen en välavvägd dagsrytm med tid för vila/paus/sömn. För de yngsta barnen finns det möjlighet att sova ute.

Vi äter våra måltider på vårt gemensamma torg i mindre grupper.

Tydlighet och stuktur

För att ge möjlighet till alla barns lika värde och delaktighet använder vi oss bland annat av verktyg som bild- och teckenstöd. Med tydlighet och struktur i vardagen skapar vi trygghet för alla barn.

Med hjälp av en aktivitetstavla med bilder skapas möjligheter för alla barn att göra egna aktiva val. ”Barn har rätt att utrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Hänsyn ska tas till barnens åsikter, utifrån barnets ålder och mognad.” (Barnkonventionen, artikel 12).

Barnens intressen

Vi tar till vara på barnens tankar och idéer. Intresset av att uppträda har varit stort. Vi har därför arbetet med att skapa en lärmiljö där barnen får utveckla och utmanas med hjälp av detta område. Vi har till exempel byggt en scen, tillverkat gitarrer, mikrofoner och mikrofonstativ.

Intresset av dinosaurier utmynnade i att ett dinosaurieberg skapades. Vi använde återbruksmaterial av olika slag, som på detta sätt fick ett nytt liv. Att återbruka material och använda på nytt sätt är en viktig del av vår utbildning. ”…barnen ska få möjlighet att konstruera, forma och skapa genom att använda olika material och tekniker…” (Lpfö 18 s. 9)

Vår vi-känsla är mycket betydelsefull för oss liksom att alla ska känna sig trygga och välkomna.

När barnen lämnar Rolfstorps demokratiska förskola vill vi att:


• De är nyfikna på livet och allt vad det innebär
• De är kreativa, skapande och fyllda av fantasi
• De har fullt av adekvata kunskaper
• De har utvecklat en empatisk förmåga i mötet med andra
• De har kommit långt på sin väg som demokratiska medborgare i vårt samhälle.
• De har hundra språk att uttrycka sig på.
• De har en god självkänsla

Detta är nyckelord som vår utbildning bygger på.

Du är varmt välkommen att hälsa på vår förskola för att ta del av verksamheten och möta någon av pedagogerna!

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

Rolfstorps förskola

Per Lars väg 16

432 97 Rolfstorp

Hitta på karta Länk till annan webbplats.

Självservice & blanketter