Sök

Träslövs förskola

Träslövs förskola är en enavdelningsförskola för barn mellan 2-6 år. Förskolan inryms i en skolbyggnad från 1880. Runt om förskolan finns djurhagar, ängar, berg och skog. Eftersom vi har denna miljö i vårt närområde finns det stora möjligheter för barnen att leka och upptäcka naturen tillsammans. Förskolans gård erbjuder olika miljöer som innebär motoriska utmaningar.

I vår utbildning är kommunikation, tillit och lek ständigt i fokus och alla ska uppleva våra ledord - trygghet, glädje, och förståelse.

Stimulerar barns nyfikenhet

Vi ser barnen som kompetenta och med en vilja till utveckling och lärande. Barnens behov, inflytande och delaktighet står i centrum. Lärandet mellan barn-barn som barn-vuxen är lika viktigt.

Genom olika upplevelser, lärmiljöer och utforskande arbetssätt tar vi vara på barnens nyfikenhet och lust att lära och leka. Detta sker i både större och mindre grupp, vilket är gynnsamt för det sociala samspelet och respekt för varandra. Detta är grunden för utbildning och undervisning som sker både spontant och planerat på förskolan.

Systematiskt kvalitetsarbete

Vår pedagogiska kvalité säkerställer vi med SUP (systematisk utvecklingsplanering) där vi kontinuerligt arbetar med att utveckla vår verksamhet. Genom reflektion och diskussion utvecklar vi ständigt våra undervisningsmetoder. Vi arbetar för att utveckla och fördjupa våra kunskaper och färdigheter för att anpassa verksamheten utifrån barnens intressen och behov.

Maten på förskolan

Frukost och mellanmål tillagas på förskolan, lunchen får vi från Peder Skrivares kök.

Öppettider

Förskolan har öppet måndag – fredag och som regel mellan kl. 06.30 - 18.30  (max 12 timmar), men avvikelser kan förekomma mellan förskolor.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

Träslövs förskola

Träslövsvägen 190

432 91 Varberg

073-429 87 09

Hitta på karta Länk till annan webbplats.

Självservice & blanketter