Sök

Trönningebjärsvägens förskola

Trönningebjärsvägens förskola ligger i samhället Trönninge, strax utanför centrala Varberg. Förskolan har 8 avdelningar.

Förskolan präglas av trygghet, glädje och förståelse genom att använda oss av pedagogernas olika kompetenser och intressen, erbjuda barnen nya utmaningar och bejaka olikheter för att även skapa mångfald. Vi fångar barnens behov, tankar, idéer och kreativitet och på så vis skapar de en tilltro till sin egen förmåga. Hållbar utveckling är något vi alltid försöker få in i våra olika arbeten med barnen. Vi har ett gott samarbete på hela förskolan. Det skapar en stor trygghet för barn, vårdnadshavare och pedagoger.

Lärmiljö och hemvister

Vi vill erbjuda en kreativ, föränderlig och inspirerande lärmiljö som speglar projekt/tema barnen arbetar med, som utmanar, utvecklar och lockar till lek och lärande. Barnens projekt/tema ger tillfälle för inlärning och skapande av nya kunskaper. Detta sätt att arbeta underlättas av att vi arbetar åldersindelat där miljöerna anpassas efter behov och förutsättningar. Våra yngsta barn, 1–4 år, har sina hemvister på nedre plan och våra äldsta barn, 4–6 år, har sina hemvister på övre plan. Vi har 7 avdelningar som vi delar och arbetar med i mindre barngrupper större delen av dagen.

Utemiljö

Förskolan har även en fantastiskt fin gård med många lär-möjligheter, kreativt skapande och motoriska utmaningar. Gården är uppdelad så att barnen kan vistas i grupper utifrån ålder, intresse och/eller aktivitet. Vi har möjligheter att utnyttja den närbelägna skogen för både lek och lärande.

Maten på förskolan

Trönningebjärsvägens förskola har ett eget tillagningskök. Det innebär att all mat lagas från grunden på förskolan och barnen får möjlighet att följa processen, känna lukten och se råvarorna och även vara delaktiga i tillagningen.

Styrdokument och inskolning

Förskolan är den första instansen i skolsystemet. Vår läroplan (Lpfö18) är det styrdokument som mest påverkar den pedagogiska verksamheten. Pedagogerna arbetar bla. med normer och värden, omsorg, utveckling och lärande samt barnens delaktighet och inflytande.
För oss är det viktigt att barnen är trygga. Vid inskolning av nya barn lägger vi stor vikt vid kontakten mellan barn, vårdnadshavare och pedagoger. Inskolningen får ta tid och anpassas efter varje barn.

Du är varmt välkommen att hälsa på vår förskola för att ta del av verksamheten och möta någon av pedagogerna!

Öppettider

Förskolan har öppet måndag – fredag och som regel mellan kl. 06.15 - 18.15 (max 12 timmar)


ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

Trönningebjärsvägens förskola

Trönningebjärsvägen 2

432 92 Varberg

Hitta på karta Länk till annan webbplats.

Självservice & blanketter