Anhörigbidrag

Om du behöver hjälp med din personliga omvårdnad flera gånger per dag och det är en anhörig till dig som hjälper dig i hemmet, kan du ansöka om anhörigbidrag.

Om du behöver hjälp med din personliga omvårdnad flera gånger per dag och det är en anhörig till dig som hjälper dig i hemmet, kan du ansöka om anhörigbidrag.

Bidraget betalas ut när du har varit hemma och fått hjälp av anhörig. Om du har varit hemifrån mer än 15 dagar, till exempel på sjukhuset eller på växelvård, betalas halva bidraget ut.

Anhörigbidrag är ett stimulansbidrag och är inte skattepliktigt. Bidraget betalas ut till dig som har behovet av hjälp.

Om din anhörige sköter endast hushållssysslor hos dig eller din trädgård, ger det inte rätt till anhörigbidrag.

Publicerad den:

Senast Ändrad: