Anhörigstöd

I Varbergs kommun finns anhörigstöd för dig som är över 18 år och stödjer eller hjälper en person som har långvarig sjukdom, hög ålder, funktionsnedsättning, missbruksproblem eller psykisk ohälsa. Du behöver inte bo med personen för att räknas som anhörig.

Anhörigstödet är en kostnadsfri service för dig som är anhörig till någon som behöver stöd och hjälp. Det kan vara en familjemedlem, släkting eller en vän. Du är ett stort stöd för den som behöver stöttning, och ibland kan även du behöva råd och stöd för att orka hjälpa.

Vi erbjuder flera olika former av stöd:

 • Enskilda samtal - informativa, motiverande, stödjande och vägledande samtal. Samtalen kan hållas hos anhörigkonsulenten, vid hembesök eller över telefon.
 • Samtalsgrupper - träffa andra anhöriga i en liknande situation, utbyt tankar och dela erfarenheter. Du hittar kommande tillfällen i vår kalender.
 • Hälsoinsatser - vi erbjuder aktiviteter kring hälsa och välmående.
 • Föreläsningar och utbildningar - vi erbjuder olika föreläsningar och utbildningar för anhöriga. Du hittar kommande tillfällen i vår kalender.
 • Mötesplatser - Vår mötesplats Torsdagsträffen är en samling kring kaffebordet, för dig som anhörig och den du stödjer/hjälper. Du kan anmäla dig genom att kontakta din anhörigkonsulent.

Du kan anmäla dig till vår SMS-tjänst för att få påminnelser om aktiviteter via SMS.

Program för våren 2024 Pdf, 626.5 kB..

Föreläsningar och utbildningar

Vi erbjuder olika föreläsningar och utbildningar för anhöriga. Du hittar kommande tillfällen i vår kalender.

Demensutbildningar

När någon får en demenssjukdom blir vardagen ofta annorlunda för alla inblandade. Då kan det underlätta att få mer kunskap samt att prata med andra i liknande situation. Under våren erbjuder vi demensutbildning i grupper om 6–9 personer och träffas 3 gånger,

2 timmar per gång. Vi kommer bland annat att ta upp hur hjärnan påverkas vid en demenssjukdom, hur vi bemöter den drabbade personen på bästa sätt och hur det kan påverka dig som anhörig.

Vi kommer att erbjuda tre olika utbildningar under våren:

För dig som har en demenssjuk make/maka/sambo/särbo

 • Måndagar: 4, 11 och 18 mars.
 • Tid: kl. 14.00-16.00.
 • Plats: Rödaledstigen 4, Apelvikshjöd, Varberg.
 • Kostnadsfritt. Vi bjuder på kaffe och kaka.
 • Anmäl dig till någon av oss anhörigkonsulenter senast 27 februari.

För dig som har en förälder/svärförälder med demenssjukdom

 • Tisdagar: 2, 9 och 16 april
 • Tid: kl. 17.30-19.30.
 • Plats: Utbildningen sker i digital form. Mer information och länk till utbildningstillfällena får du vid anmälan.
 • Anmäl dig till någon av oss anhörigkonsulenter senast 26 mars.

Samtalsgrupper

Att delta i en samtalsgrupp innebär att du träffar andra personer som är i en liknande situation. Där ges det möjlighet att utbyta tankar och erfarenheter med andra i gruppen. Här kan du också få kunskap och information som är viktig för dig som anhörig. Deltagarna i gruppen avger tystnadslöfte som innebär att man inom gruppen kommer överens om att det som sägs i samtalen stannar där.

Stroke

Nu startar anhörigstödet en samtalsgrupp för dig som är anhörig till någon som drabbats av stroke. Det innebär att du får möjlighet att möta andra personer i en liknande situation. Här kan du också få information som är viktig för dig som anhörig.

Vi kommer att träffas vid tre tillfällen.

 • Måndagar: 15, 22 och 29 april.
 • Tid: 15.00–16.30.
 • Plats: Apelvikshöjd, Rödaledstigen 4, Varberg.
 • Vi bjuder på kaffe/te och liten kaka.
 • Anmäl dig till någon av oss anhörigkonsulenter senast 9 april.

Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

Nu startar anhörigstödet en samtalsgrupp för dig som är anhörig till barn/ungdom med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Det innebär att du får möjlighet att möta andra personer i en liknande situation. Här kan du också få information som är viktig för dig som anhörig.

 • Vi kommer att träffas vid tre tillfällen.
 • Måndagar: 15, 22 och 29 april.
 • Tid: 17.30–19.00.
 • Plats: Apelvikshöjd, Rödaledstigen 4, Varberg.
 • Vi bjuder på kaffe/te och liten kaka.
 • Anmäl dig till någon av oss anhörigkonsulenter senast 9 april.

Andra former av stöd

Du och din närstående kan också få andra former av stöd och hjälp från kommunen som din närstående måste ansöka om. Dessa insatser kan vara avgiftsbelagda.

Avlösning i hemmet

I Varbergs kommun finns möjlighet till avlösning i hemmet, som du ansöker om via en handläggare på uppdragsavdelningen som du når via Varberg direkt. Upp till 18 timmar i månaden är avgiftsfria.

Läs mer och ansök om insatser enligt LSS
Läs mer och ansök om insatser, äldre

Anhörigplatser på korttidsboende

Du som anhörig kan söka avlastning på korttidsboende upp till 6 tillfällen/år. Du söker hos en handläggare på uppdragsavdelningen via Varberg direkt. Fråga efter handläggaren för ditt område

Senast publicerad:

Kontakt
Anhörigstöd
Rödaledstigen 4, 432 53 Varberg

Fakta