Sök

Anhörigstöd

Tre personer, en håller ut händerna med handflatorna uppåt

Anhörigstödet finns för dig.

Anhörigstöd är till för dig som är över 18 år och stödjer eller hjälper en person som har långvarig sjukdom, hög ålder, funktionsnedsättning, missbruksproblematik eller psykisk ohälsa. Det kan vara en familjemedlem, släkting eller god vän. Du behöver inte bo ihop med personen för att du ska räknas som anhörig.

Som anhörig är du ett ovärderligt stöd för den som behöver hjälp men ibland kan du behöva råd och stöd själv för att orka hjälpa.

Anhörigstödet är en kostnadsfri service. Vi som jobbar med anhörigstöd har tystnadsplikt.

Vilken hjälp och stöd kan du få?

Vi har följande kostnadsfria insatser till dig som är anhörig och har kontakt med anhörigstödet i Varbergs kommun:

Enskilt samtal

Vi erbjuder samtal som är informativa, motiverande, stödjande och vägledande. Samtalen kan hållas hos anhörigkonsulenten, vid hembesök eller per telefon.

En kvinna samtalar med en annan kvinna

Samtalsgrupp

Träffa andra anhöriga som är i en liknande situation som du. Du får möjlighet att utbyta tankar och dela erfarenhet med andra.

En grupp människor sitter vid ett bord och samtalar.

Hälsoinsatser

Vi erbjuder aktiviteter kring hälsa och välmående.

Varmt välkommen att träna mindfulness!

Varje tillfälle har en ledare som guidar i olika mindfulnessövningar, inga förkunskaper krävs. Välj en lugn plats där du kan vara ostörd, använd gärna hörlurar om du har möjlighet. Det är helt kostnadsfritt och du väljer fritt vid vilka tillfällen du vill delta. Ett samarbete mellan Hudiksvalls kommun, Region Gotland och Eslövs kommun.

Läs mer i inbjudan och anmälan: Inbjudan mindfulness våren 2023 Pdf, 117.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Staplade stenar med havet som bakgrund.

Utbildning och föreläsningar

Vi arrangerar anhörigutbildning och föreläsningar som ger kunskap om just din närståendes problematik.

FÖRELÄSNING MED CHARLIE ERIKSSON
”Det modigaste jag någonsin gjort var att fortsätta leva när jag egentligen ville dö”

När: Torsdag: 4 maj. Tid: Kl. 18.00-19.30.
Plats: Varbergs teater

Läs mer i anhörigstödets program Pdf, 326.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Människor lyssnar på en föreläsare.

Mötesplats

Frivilliga ordnar fikastund med bocciaspel där du som är anhörig kan komma själv, eller tillsammans med din närstående.

En väg med vägskylt beskriver mötesplats.

Mobilt trygghetslarm med GPS

Känner Du en oro för att din närstående har svårt att orientera sig i er närmiljö?
Känner din närstående sig otrygg och osjälvständig p.g.a. nedsatt orienteringsförmåga?
Du som anhörig har möjlighet att låna detta larm kostnadsfritt.

En person går på en stig.

SMS-tjänst

Är en kostnadsfri tjänst som innebär att vi via mobilen skickar information om olika aktiviteter, påminnelser eller när förändringar sker.

Person som håller i en mobiltelefon.

Anhörigstödets program

En bra plats” en digital mötesplats för dig som anhörig

Varbergs kommun erbjuder webbtjänsten En bra plats  Länk till annan webbplats.som är en digital mötesplats och ett komplement till vårt anhörigstöd. Här kan du hitta andra anhöriga i liknande situation, få lättillgänglig information, forskning och fakta. Det är en kostnadsfri tjänst som erbjuds på en del platser runt om i Sverige.

En bra plats – webben för dig som anhörig Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anhörigstödet på Facebook

Du är välkommen att följa oss på Facebook! Där kan du ta del av aktuella händelser och få en inblick i anhörigstödets verksamhet.

Anhörigstödet, Varberg | Facebook Länk till annan webbplats.

Kontakt med anhörigstödet

Vill du ha kontakt med anhörigstödet? Då kan du lämna dina kontaktuppgifter direkt via vårt kontaktformulär Länk till annan webbplats. här på kommunens hemsida så kontaktar vi dig.

Välkommen till oss!

Andra former av stöd

Du och din närstående kan också få andra former av stöd och hjälp från kommunen som din närstående måste ansöka om. Dessa insatser kan vara avgiftsbelagda. Exempel på insatser är:

Anhörigbidrag

Korttidsboende

Dagverksamhet

Avlösning i hemmet

Om du behöver egen fri tid. Upp till 18 timmar i månaden är kostnadsfria. Du ansöker till en handläggare på uppdragsavdelningen. Telefon 0340-880 00, fråga efter omsorgshandläggaren för ditt område.
Läs mer och ansök om insatser enligt LSS
Läs mer och ansök om insatser, äldre

Anhörigplatser på korttidsboende

Du kan söka avlastning på korttidsboende upp till 6 tillfällen/år. Du söker hos en handläggare på uppdragsavdelningen. Telefon 0340-88 000, fråga efter handläggaren för ditt område

Hitta till Anhörigstödet

ikon

Kontakta oss

Anhörigstödet

Anhörigkonsulenter

Emma Runesson

070-623 07 48

emma.runesson@varberg.se

 

Käthe S Wiman
0340-69 71 25, 070-264 50 25  

kathe.sorensson.wiman@varberg.se


Lena Larsson

0340-888 08, 076-809 91 46
lena.larsson2@varberg.se

Självservice & blanketter