Sök

Anhörigstöd

Händer visar samtal

Anhörigstödet finns för dig.

Har du en närstående som är långvarigt sjuk, funktionsnedsatt eller äldre? Här hittar du information om anhörigstöd som kan stärka dig i vardagen.

Aktuellt

Se Anhörigstödets programPDF (pdf, 929.7 kB) om våra aktiviteter och föreläsningar.

En anhörig kan vara syskon, barn, förälder, sambo, make/maka, vän eller granne som hjälper och stödjer en närstående. Du behöver inte  dela bostad med den person som du stödjer.

Vilken hjälp och stöd kan du få?

Vi har följande kostnadsfria insatser till dig som är anhörig och har kontakt med anhörigstödet i Varbergs kommunens:

Enskilt samtal

Samtala i förtroende med en anhörigkonsult. Vi har tystnadsplikt.

Samtalsgrupp

Träffa andra anhöriga som är i en liknande situation som du. Du får möjlighet att utbyta tankar och dela erfarenhet med andra.

Mötesplats

Vi anordnar olika aktiviteter, till exempel fikastunder där du som är anhörig kan komma själv, eller tillsammans med din närstående.

Utbildning och föreläsningar

Vi arrangerar anhörigutbildning och föreläsningar som ger kunskap om just din närståendes problematik.

Mobilt trygghetslarm med GPS

Känner Du en oro för att din närstående har svårt att orientera sig i er närmiljö?
Känner din närstående sig otrygg och osjälvständig p.g.a. nedsatt orienteringsförmåga vilket medför att du inte vågar låta din närstående gå ut själv?
Du som anhörig har möjlighet att låna detta larm kostnadsfritt.

SMS-tjänst

Är en kostnadsfri tjänst som innebär att vi via mobilen skickar information om olika aktiviteter, påminnelser eller när förändringar sker, t.ex. vid nya, flyttade och inställda aktiviteter eller när det finns plats över på ett arrangemang.

Hälsoinsatser

Vi erbjuder aktiviteter kring hälsa och välmående.

Välkommen till oss!

Besök gärna vår blogg och ta del av aktuella händelser och få en inblick anhörigstödets verksamhet.

Kontakt med anhörigstödet

Vill du ha kontakt med anhörigstödet? Då kan du lämna dina kontaktuppgifter direkt via vårt kontaktformulärlänk till annan webbplats här på kommunens hemsida så kontaktar vi dig. Du kan också försöka nå en av våra anhörigkonsulenter via telefon om du hellre vill ringa (se kontaktuppgifter på denna sida).

Andra former av stöd

Du och din närstående kan också få andra former av stöd och hjälp från kommunen som din närstående måste ansöka om. Dessa insatser kan vara avgiftsbelagda. Exempel på insatser är:

Anhörigbidrag

Korttidsboende

Dagverksamhet

Avlösning i hemmet

Om du behöver egen fri tid. Upp till 18 timmar i månaden är kostnadsfria. Du ansöker till en handläggare på uppdragsavdelningen. Telefon 0340-880 00, fråga efter omsorgshandläggaren för ditt område.
Läs mer och ansök om insatser enligt LSS
Läs mer och ansök om insatser, äldre

Anhörigplatser på korttidsboende

Du kan söka avlastning på korttidsboende upp till 6 tillfällen/år. Du söker hos en handläggare på uppdragsavdelningen. Telefon 0340-88 000, fråga efter handläggaren för ditt område

Program

ikon

Kontakta oss

Anhörigstödet

Anhörigkonsulenter

Monalis Karlsson
0706-230 748

monalis.karlsson@varberg.se


Elisabeth Persson

0340-884 91

elisabeth.persson@varberg.se


Käthe S Wiman
0340-69 71 25

kathe.sorensson.wiman@varberg.se


Lena Larsson

0340-888 08
lena.larsson2@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter