Sök

Anhörigstöd

Tre personer, en håller ut händerna med handflatorna uppåt

Anhörigstödet finns för dig.

Anhörigstöd är till för dig som är över 18 år och stödjer eller hjälper en person som har långvarig sjukdom, hög ålder, funktionsnedsättning, missbruksproblematik eller psykisk ohälsa. Det kan vara en familjemedlem, släkting eller god vän. Du behöver inte bo ihop med personen för att du ska räknas som anhörig.

Som anhörig är du ett ovärderligt stöd för den som behöver hjälp men ibland kan du behöva råd och stöd själv för att orka hjälpa.

Anhörigstödet är en kostnadsfri service. Vi som jobbar med anhörigstöd har tystnadsplikt.

Vilken hjälp och stöd kan du få?

Vi har följande kostnadsfria insatser till dig som är anhörig och har kontakt med anhörigstödet i Varbergs kommun:

Enskilt samtal

Vi erbjuder samtal som är informativa, motiverande, stödjande och vägledande. Samtalen kan hållas hos anhörigkonsulenten, vid hembesök eller per telefon.

En kvinna samtalar med en annan kvinna

Samtalsgrupp

Träffa andra anhöriga som är i en liknande situation som du. Du får möjlighet att utbyta tankar och dela erfarenhet med andra.

En grupp människor sitter vid ett bord och samtalar.

Höstens samtalsgrupper

Under hösten startar vi dessa samtalsgrupper

ÄTSTÖRNING

Du som är anhörig till någon med ätstörningsproblematik är välkommen till en samtalsgrupp tillsammans med andra anhöriga.

Genom att möta andra med liknande erfarenheter, dela med dig av din berättelse och lyssna till andras, kan dessa träffar fungera som ett värdefullt stöd för dig som är anhörig.

Vi startar upp en samtalsgrupp som innefattar 3 tillfällen.

Onsdagar: 8, 15 och 22 november.

Tid: kl. 17.30-19.00.

Plats: Rödaledstigen 4, Apelvikshöjd, Varberg.

Kostnadsfritt.

Anmäl dig till någon av oss anhörigkonsulenter senast 1 november.

Hälsoinsatser

Vi erbjuder aktiviteter kring hälsa och välmående.

Staplade stenar med havet som bakgrund.

Föreläsningar

Vi arrangerar olika föreläsningar.

Människor lyssnar på en föreläsare.

Utbildning

Vi arrangerar olika anhörigutbildningar.

Människor lyssnar på en föreläsare.

DEMENSUTBILDNINGAR

När någon får en demenssjukdom blir vardagen ofta annorlunda för alla inblandade. Då kan det underlätta att få mer kunskap samt att prata med andra i liknande situation.

Under hösten erbjuder vi demensutbildning i grupper om 6–9 personer, i både fysisk och digital form. Vi kommer bland annat att ta upp hur hjärnan påverkas vid en demenssjukdom, hur vi bemöter den drabbade personen på bästa sätt och hur det kan påverka dig som anhörig.

För dig som har en demenssjuk förälder – fysiskt
Måndagar:
20, 27 november och 4 december
Tid: Kl.17.30-19.30
Plats: Rödaledstigen 4 Apelvikshöjd
För mer information och anmälan ring din anhörigkonsulent

För dig som har en demenssjuk maka/make/sambo – fysiskt
Måndagar:
16, 23, 30 oktober
Tid: Kl.14.00-16.00
Plats: Rödaledstigen 4 Apelvikshöjd
För mer information och anmälan ring din anhörigkonsulent

TORSDAGSTRÄFFEN

Kom för att träffa andra anhöriga under en enkel samvaro. Kom ensam eller tillsammans med den personen som du stödjer/hjälper. Det är samling runt kaffebordet för lite prat och gemenskap, därefter en stunds Boccia-spel. Kaffe till självkostnadspris.
Är det första gången du vill besöka torsdagsträffen, kontakta gärna din anhörigkonsulent i övrigt behövs ingen anmälan.

Torsdagar kl. 10.00–11.30 på Rödaledstigen 4, Apelvikshöjd, Varberg.

En väg med vägskylt beskriver mötesplats.

SMS-tjänst

Är en kostnadsfri tjänst som innebär att vi via mobilen skickar information om olika aktiviteter, påminnelser eller när förändringar sker.

Person som håller i en mobiltelefon.

Mindfulness

Varmt välkommen att träna mindfulness!

Varje tillfälle har en ledare som guidar i olika mindfulnessövningar, inga förkunskaper krävs. Välj en lugn plats där du kan vara ostörd, använd gärna hörlurar om du har möjlighet. Det är helt kostnadsfritt och du väljer fritt vid vilka tillfällen du vill delta. Ett samarbete mellan Hudiksvalls kommun, Region Gotland och Eslövs kommun.

Läs mer i inbjudan och anmälan: Inbjudan mindfulness hösten 2023 Pdf, 148.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Här nedan finns guidade mindfulness-övningar att ladda ner kostnadsfritt eller lyssna direkt i webbläsaren. För att ladda ner öppnar du länken och trycker på knappen "Ladda ner" uppe i högra hörnet.

Börja helst med att lyssna igenom introduktion till mindfulness Länk till annan webbplats. (cirka sex minuter) innan du gör de andra övningarna.

Hitta en plats där du kan vara ostörd och följ instruktionerna i någon av övningarna.

Introduktion till mindfulness Länk till annan webbplats.

Andningsankare

10 min - Andningsankare Länk till annan webbplats.

20 min - Andningsankare Länk till annan webbplats.

30 min - Andningsankare Länk till annan webbplats.

Kroppsscanning

10 min - Kroppsscanning Länk till annan webbplats.

20 min - Kroppsscanning Länk till annan webbplats.

40 min - Kroppsscanning Länk till annan webbplats.

Sittande meditation

10 min - Sittande meditation Länk till annan webbplats.

20 min - Sittande meditation Länk till annan webbplats.

40 min - Sittande meditation Länk till annan webbplats.

Anhörigstödets program

Anhörigstödet på Facebook

Du är välkommen att följa oss på Facebook! Där kan du ta del av aktuella händelser och få en inblick i anhörigstödets verksamhet.

Anhörigstödet, Varberg | Facebook Länk till annan webbplats.

Kontakt med anhörigstödet

Vill du ha kontakt med anhörigstödet? Då kan du lämna dina kontaktuppgifter direkt via vårt kontaktformulär Länk till annan webbplats. här på kommunens hemsida så kontaktar vi dig.

Välkommen till oss!

Andra former av stöd

Du och din närstående kan också få andra former av stöd och hjälp från kommunen som din närstående måste ansöka om. Dessa insatser kan vara avgiftsbelagda. Exempel på insatser är:

Anhörigbidrag

Korttidsboende

Dagverksamhet

Avlösning i hemmet

Om du behöver egen fri tid. Upp till 18 timmar i månaden är kostnadsfria. Du ansöker till en handläggare på uppdragsavdelningen. Telefon 0340-880 00, fråga efter omsorgshandläggaren för ditt område.
Läs mer och ansök om insatser enligt LSS
Läs mer och ansök om insatser, äldre

Anhörigplatser på korttidsboende

Du kan söka avlastning på korttidsboende upp till 6 tillfällen/år. Du söker hos en handläggare på uppdragsavdelningen. Telefon 0340-88 000, fråga efter handläggaren för ditt område

Hitta till Anhörigstödet

ikon

Kontakta oss

Anhörigstödet

Anhörigkonsulenter

Käthe S Wiman
0340-69 71 25, 070-264 50 25  

kathe.sorensson.wiman@varberg.se


Lena Larsson

0340-888 08, 076-809 91 46
lena.larsson2@varberg.se

 

Erika Andersson

070-623 07 48

erika.andersson@varberg.se

Självservice & blanketter