Alla nyhetsbrev Varbergstunneln

 • 27 oktober 2020

  Ny gångväg till stationen och transporter av massor i centrum

  Inom kort flyttas gångvägen till stationen en bit norrut. Samtidigt kommer massor att köras ut söderut på Västra Vallgatan från arbetsområdet framför stationen.

 • 12 oktober 2020

  Ny infart till handelsområde i norr

  I denna vecka ändras infarten till handelsområdet där bland annat Jysk och Elgiganten ligger. Infart med bil sker från Lassabackarondellen och inte via nya Getteröbron. Utfart med bil sker via parkeringen framför Jysk och Etikhus, under den nya Ge...

 • 08 oktober 2020

  Stationshuset öppnat igen

  Utbyggnaden på stationshuset har nu stagats upp och en avskärmande vägg är på plats inne i stationshuset. Detta gör att vänthallen nu är öppen igen, sedan idag på morgonen den 8 oktober. Hallandstrafikens butik liksom Pressbyrån har också kunnat ö...

 • 01 oktober 2020

  Senaste nytt om stationen och trafikförändringar i centrum

  Det händer mycket i projektet och den närmaste tiden sker lite förändringar i trafiken i centrum. Sprängningarna för servicetunneln i centrum har nu nått korsningen Västra Vallgatan/Borgmästargatan och inom kort påbörjas sprängningar för tvärtunne...