Alla nyhetsbrev Varbergstunneln

  • 17 februari 2023

    Brunnar i centrum

    Nya brunnar ska installeras för att hålla koll på grundvattnet. Själv kan du få koll på projektet genom både föreläsning och en ny film!

  • 08 februari 2023

    Betong och mattor

    Det pågår mycket betongarbeten just nu, framför allt i norra tråget. Projektets hittills största gjutning görs idag och i natt. Samtidigt pågår tätning inne i tunneln.