Alla nyhetsbrev Varbergstunneln

  • 20 augusti 2021

    Digitalt möte och historiskt fynd

    Höstens arbeten är igång och arkeologerna tror sig ha hittat ett båtvrak! I nästa vecka kan du få en uppdatering kring vad som händer när Trafikverket och Implenia bjuder in till digitalt informationsmöte.