Alla nyhetsbrev Varbergstunneln

  • 23 februari 2021

    Omledning av cykel i centrum och ny interaktiv karta

    Nu leder vi om cyklister till Göteborgsvägen i norra centrum och Trafikverket presenterar en ny karta som visar framdriften i projektet.

  • 05 februari 2021

    Sprängningar på flera håll och ny cykelparkering i centrum

    Arbetet rullar på i projekt Varbergstunneln och nu arbetas det intensivt på flera håll längs sträckan för det nya dubbelspåret och den kommande bergtunneln.