Alla nyhetsbrev Varbergstunneln

  • 24 mars 2023

    Vatten och betong i fokus

    Stora betonggjutningar sker nu i projektet samtidigt som berggrunden de sista 200 metrarna kräver att tunneln drivs försiktigt och att tätning görs både före och efter sprängning.