Alla nyhetsbrev Varbergstunneln

 • 22 december 2022

  Sista sprängningen i servicetunneln

  Den 21 december gjordes sista sprängningen i servicetunneln. Nu har vi en hel servicetunnel på 2,8 kilometer under Varberg!

 • 15 december 2022

  Snart ser vi ljuset i tunneln

  Vi närmar oss jul och kanske får vi se ljuset i tunneln innan ledigheten? Som en liten julklapp finns nu nya cykelparkeringar i stationsområdet efter att containrarna lyfts bort.

 • 05 december 2022

  Större arbetsområde i centrum

  I centrum behöver nu arbetsområdet utökas och containrar tas bort. Samtidigt närmar sig arbetena i norr med deponin sitt slut med asfaltering av Kattegattleden.