Alla nyhetsbrev Varbergstunneln

 • 28 januari 2022

  Betongtunnelarbete och båtvrak

  Nu startar sprängningar vid stationen där betongtunneln ska byggas. Samtidigt håller arkeologerna på att analysera vrakfyndets historia.

 • 21 januari 2022

  Sprängningar i Vare

  Nu startar sprängningar för nya järnvägsbron i Vare. Här ska vägen sänkas ner och dubbelspåret gå över på en bro.

 • 18 januari 2022

  Halvvägs i tunneln och konstprojekt på gång

  Det går framåt med tunnelarbetena, hälften av totala längden tunnel är färdigsprängd. Samtidigt söker projektet konstnärer för att lyfta byggområdet vid Västra Vallgatan i centrum.

 • 07 januari 2022

  Järnvägskorsning stängs i söder

  God fortsättning! Ett nytt arbetsår i projekt Varbergstunneln är igång med bland annat ledningsomläggningar, som påverkar trafiken längst söderut i Vare.