Alla nyhetsbrev Varbergstunneln

  • 16 juni 2023

    Sommarjobb och ändringar i tågtrafiken

    Det kommer att pågå arbeten i projekt Varbergstunneln hela sommaren men krossverksamheten pausas i tre veckor. Tågtrafiken genom Varberg påverkas under sommaren av arbeten på järnvägen i Göteborg.