Alla nyhetsbrev Varbergstunneln

  • 14 juli 2022

    Sommarjobb i projektet

    Vi är i mitten av sommaren och både i Breared och norr om stationen pågår arbeten för fullt. Det är endast i bergtunneln som sprängningsarbeten tar sommaruppehåll. Nu kan vi också summera vad arkeologerna hittat i norra området!