Alla nyhetsbrev Varbergstunneln

  • 16 november 2023

    Plattformar i sikte och ledningsarbeten på gång

    Det är full aktivitet i arbetsområdena i centrum och i tunneln. Nu är båda betongtunnlarna i varje ände av bergtunneln klara, så det går fort framåt!