Alla nyhetsbrev Varbergstunneln

  • 29 maj 2023

    Spårtunneln färdigsprängd!

    I fredags eftermiddag den 26 maj kl. 15.02 nådde projekt Varbergstunneln en historisk milstolpe då sista sprängsalvan sköts i spårtunneln under Varberg.

  • 08 maj 2023

    Ny tid för trafiköppning

    Trafikverket har beslutat att flytta fram tiden för öppning av trafik från december 2024 till mitten av juli 2025. Inläckage i tunneln, omfattande tätningsarbeten och en allt för pressad tidsplan är orsakerna.