Alla nyhetsbrev Varbergstunneln

 • 27 november 2020

  Nya trafiklösningar snart på plats

  Arbetena med anslutningar till nya Getteröbron börjar bli klara och i söder beräknas cirkulationsplatsen på Österleden öppna innan jul.

 • 20 november 2020

  Vägarbeten i norr och söder

  I början av nästa vecka görs arbeten både i Lassabacka och på Österleden som kan påverka framkomligheten.

 • 16 november 2020

  Många arbeten i söder och dammar för rening av vatten

  I detta nyhetsbrev svarar vi på frågor om södra arbetsområdet och tråget i norr.

 • 11 november 2020

  Nu flyttar gångvägen till stationen

  Torsdagen den 12 november flyttar gångvägen till stationen cirka 80 meter norrut. Samtidigt flyttas också cykelparkeringen.

 • 06 november 2020

  Följ bygget i Varbergskartan och arbete med ny infart till Naturum

  Nu kan du följa bygget varje vecka i vår karttjänst! I Lassabacka görs nu trafikomledning väster om nya bron.