Alla nyhetsbrev Varbergstunneln

  • 17 december 2021

    Smygtitt i tunneln och massor av massor

    Nu kan du få en smygtitt in i tunneln med vår 360-tur! Projekt Varbergstunneln tuffar på under jul- och nyårsveckorna och i kommunen letar vi plats för bergmassor som sprängs ut från Varbergs inre.