Alla nyhetsbrev Varbergstunneln

  • 04 mars 2022

    Sprängningar och brunnar

    Nästa vecka påbörjas sprängningar i området norr om stationen och i Brunnsparken ska projektet ha lite extra koll på grundvattnet.