Alla nyhetsbrev Varbergstunneln

  • 25 november 2021

    Följ bygget från in- och utsidan

    I detta nyhetsbrev lyfter vi fram de olika möjligheter som erbjuds för att du ska kunna följa utvecklingen av tunnelbygget och hur du får förvarning när det sprängs.

  • 02 november 2021

    Asfaltering vid bussterminalen, bergarten Charnockit och förstärkning för stationshuset klar

    Du som tar bussen till och från Varbergs station/bussterminal påverkas av planerade asfalteringsarbeten kommande veckor.