Alla nyhetsbrev Varbergstunneln

  • 22 oktober 2021

    Se Varbergs nya grop, tunneln snart halvvägs och cykelparkering

    Tunnelprojektet går enligt plan och Varberg har fått en imponerande grop i centrum. Det finns cykelparkering vid stationen, men du kan behöva gå 100 meter.