Ledig betesmark

Behöver du betesmark till dina får, kor eller hästar?

Varbergs kommun äger flera stads- och tätortsnära betesmarksområden som saknar betesdjur. Att upprätthålla bete är viktigt för att hålla landskapet öppet och för att bevara den rika biologiska mångfald som är knuten till betesmarker. Kommunen ser därför gärna att du som är djurhållare och har brist på betesmark hör av dig till oss.

Aktuella områden finns beskrivna nedan. Som djurhållare behöver du inte betala kommunen för bete i dessa områden. Kommunen står för stängsling i de fall detta saknas.

Hamre kulle

5,4 hektar.

Karta över Hamre kulle. Öppnas i nytt fönster.

Hamre kulle i Varbergskartan. Länk till annan webbplats.

Björnabär

Upptaget.

Östra Holmagärde

1,2 hektar.

Karta över Björnabär och Östra Holmagärde. Öppnas i nytt fönster.

Östra Holmagärde i Varbergskartan. Länk till annan webbplats.

Hästhaga

Upptaget.

Breared - fårhagen

5,4 hektar.

Karta över fårhagen i Breared. Öppnas i nytt fönster.

Breared i Varbergskartan. Länk till annan webbplats.

Tvååker Munkagård

Upptaget .

Kontakta Varberg direkt för att anmäla intresse

Är du intresserad av ett område kontaktar du Varberg direkt för att anmäla ditt intresse. Du når Varberg direkt via telefonnummer 0340-88 000 eller via mejl, varbergdirekt@varberg.se.

Har du behov av bete på större ytor eller på andra platser? Hör av dig till oss ändå, det kan finnas fler områden i behov av bete än de som presenteras ovan.

Publicerad den:

Senast Ändrad: